Мэдээ мэдээлэл

”ЦАЛИНТАЙ ЭЭЖ”-ын 50.000 Аавуудад бас өгөх үү ?

Эдүгээ Монгол улсын засгийн газраас 2018 оноос эхлэж  “Цалинтай ээж” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд байгаа билээ.  Ийнхүү 0-3 насны хүүхэдтэй ээжүүдэд сар болгон 50 мянган төгрөгийг өгөхөөр шийдэж хөтөлбөр хэрэгжсэн боловч тун удалгүй Гэртээ зүгээр хүүхэдээ хараад мөнгө авж байгаа ээжүүдэд мөнгө өгөхгүй гэж үзсэн.

Учир нь  Үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны нэгдүгээр сарын 20-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар 0-3 хүртэлх насны өөрийн төрсөн хүүхэдтэй айл өрхөд мөнгө өгж болохоор боловч , Хүүхэдээ асарч байгаа эцэг дээрх нэхэмжлэл хийн мөнгө авч болохгүй байгааг авч үзэж хуралдсан байна. Иймээс  эцэг , эхэд хүйсийн ялгаатай байдал үүсгэсэн гэж үзсэн байна.

Ийнхүү гэртээ хүүхдээ харж байгаа ААВУУДАД  мөн адил мөнгө олгох талаар ярилцаж эхэлсэн байна. ‘’ЦАЛИНТАЙ ЭЭЖ’’ хөтөлбөр зогсохгүйгээр барах уу , Харин ээж нь ажиллаж аав нь гэртээ хүүхдээ харж байгаа гэр бүлүүдийн асуудлыг авч үзсэн байна.

 Уг асуудал 7 сарын 1 хүртэл хуулинд өөрчлөлт оруулах эсэхийг судлаж байгаад хариугаа Монгол улсын засгын УИХ-ын хуралдаанаар шийдэх ээ хэлсэн байна.

Нэмж дурьдхад ‘’ЦАЛИНТАЙ ЭЭЖ’’ хөтөлбөрт 81 тэрбүм төгрөгийг нийт 135 мянган эх хамрагдана хэмээн үзэж төлөвлөж байгаагаа мөн хэлээд амжсан байна. Гурав болон түүнээс дээш 18 нас хүртэлх насны хүүхэдтэй  өрх толгойсон эцэг, эхүүдэд Монгол улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болох 240 мянган төгрөг , 0-3 насны хүүхэд асарсан сар болгоны 50 мянган төгрөг , Мөн ихэр хүүхдийн тэтгэмжийн хэмжээг улиралд нэг удаа Нэг сая төгрөг өгөхөөр уг ‘’ЦАЛИНТАЙ ЭЭЖ’’ хөтөлбөрөөр баталсан билээ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button