БусадСонин содон

Хачирхалтай ОДОЙ хүмүүстэй тосгон

Энхүү тосгон нь японы нэгэн жижиг тоснон юм. Энэ тосгоны тал хагас хүмүүс нь одой. Хүмүүс тэр тосгоныг одойчуудын тосгон гэж хэлж заншжээ.

Хамгийн хачирхалтай нь тэрхүү тосгоны газар нутаг дээр энгийн өсөлттэй хүн төрөх магдлал маш баша юм. Ихэнх тохиолдолд тэрхүү газар өссөн хүмүүс 5аас 7 насандаа өсөлт нь зогсдог байна. Тосгоны хөгчүүлийн ярьж байсанаар энхүү тосгонд 1951 оноос хойш энхүү өсөлтийн асуудал илүү хурдтай явагдаж эхэлсэн гэж ярьжээ.

Зарим нэг хүмүүсийн энхүү асуудлыг газрын хөрстэй холбож ярьдаг. Мөн зарим нэг хүмүүс энхүү тосгоныг тосгоноороо хараагдсан гэж ярьдаг байна.

Эрдэмтэд энхүү асуудлыг 60 жил олох гэж судалсан ч одоогийн байдлаар ямар нэгэн дүгнэлтэд хүрээгүй байна.

Тухайн тосгоны газрын засгийн газраас тэрхүү тосгон руу гадны хүн оруулах дургүй гэнэ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button